WEBINAARIT

Maksuttomat webinaarimme kestävät tänä syksynä tunnin. Kokeilimme ja kehitimme työtapojamme kevään aikana ja päätimme jatkaa webinaarejamme. Jokainen webinaarimme on oma ainutlaatuinen kokonaisuutensa. Webinaarimme ovat ennen kaikkea inhimillisiä kohtaamisia, joissa haluamme palvella juuri sinua. Tule mukaamme luomaan tarvekeskeisempiä, ihmisen kokoisia kohtaamisia työn arkeen ja omaa elämään. Tarjoamme asiantuntemuksemme veloituksetta käyttöösi näissä tilaisuuksissa, ole hyvä!

Tulevia webinaareja

2.12.2020   kello 9–10 Tarvekeskeisyys ja tunteet nuorten ohjauksessa. (ILMAINEN)

Tässä webinaarissa avaamme ohjaustyötä nuorten ohjaamisen näkökulmasta.  Vaikka nuoret eivät ole yksi yhtenäinen joukko on nuoruus kehitysvaihe, jossa tarpeiden huomioiminen on erityisen tärkeää. Ohjaustyössä nuorten kanssa esiin nousevat helposti tunteisiin ja elämänhallintaan sekä motivaatioon liittyvät kysymykset. Lopuksi tässä webinaarissa puhumme myös päihteistä, ja siitä kuinka tunnistaa addiktiivisen riippuvuus käyttäytymisen kehittymistä ja kuinka tukea siihen taipuvaista nuorta tarvekeskeisesti.

Tämä webinaari on suunnattu   ensisijaisesti nuorten kanssa työskenteleville

16.12 kello 9–10   Esihenkilön jaksamisen työkalupakki (ILMAINEN)

Tänä vuonna on moni esimies sekä yllättänyt itsensä oppimiskyvyllään että uupunut. Siirtyminen etätöihin ja varautuminen samaan aikaan jatkuviin muutoksiin on kuormittanut monia. Tässä webinaarissa kerromme, millaisia välineitä jaksamiseen tarvekeskeisyys tarjoaa esihenkilöille. Uuden normaalin sanoittaminen sekä rentouden saavuttaminen arkityössä vaatii muutoskyvykkyyttä.  Omien tarpeiden tunnistaminen ja niiden kautta kehityshaasteidensa nimeäminen ovat avain asemassa jaksamisen näkökulmasta.  Kun töissä työyhteisö odottaa esihenkilön luovan psykologista turvallisuutta uudessa tilanteessa on tärkeää tunnistaa mistä itse saa virtaa sen luomiseen.

Tarvekeskeinen valmennus

Tarvekeskeinen valmennus webinaarimme on suunnattu esimiehille ja henkilöstön kehittäjille. Tarvekeskeinen valmennus yhdistää ihmisten käyttäytymisen ymmärtämistä, itsensä johtamista ja työkaluja turvallisten työolosuhteiden luomiseen. Tiivis tunnin mittainen webinaari on johdanto siihen, kuinka luoda hyvä ja toimiva työyhteisön arki. Tarvekeskeinen kulttuuri luo pohjan, jossa erilaisia persoonia huomioiva vuorovaikutuskulttuuri toimii parhaiten.

Kuinka siedät sietämätöntä

Kuinka siedät sietämätöntä -webinaarimme purkaa myyttejä pahasta ja auttaa asettamaan selkeämpiä rajoja omalle jaksamiselle, eettisiä näkökulmia unohtamatta. Tämä webinaari sopii ohjaustyön ammattilaisille, jotka kohtaavat ja pohtivat esim. kaltoinkohtelua, välinpitämättömyyttä, väkivaltaa ja syrjäytymisen mekanismeja tueksi oman ammatillisuuden kasvussa. Ammatillisuuden kasvussa syvemmän ymmärryksen kehittyminen on vaiheikas prosessi, jossa vallalla olevat työkäytännöt ja oma arvomaailma kohtaavat. Työnohjauksellinen ja uskomuksia tutkiva webinaarimme tukee ja auttaa kehittämään ihmisen kokoista työotetta.

Tarpeita tyydyttävä työyhteisö

Tarpeita tyydyttävä työyhteisö -webinaarissa puhumme työyhteisön dynamiikasta sekä siitä, kuinka lähteä kehittämään tarpeita tyydyttävää ympäristöä kokemuksiemme kautta. Kerromme millaisia haasteista hyväkin muutos voi aiheuttaa koko organisaatiolle ja kuinka tämä muutos jää vaikuttamaan ihmisten elämään töissä ja kotona pitkällä aikavälillä.

Miksi ihmiset käyttäytyvät hullusti?

Miksi ihmiset käyttäytyvät hullusti? Webinaari avaa järjettömän käyttäytymisen taustoja tavalla, joka saattaa yllättää. Tämä webinaari sopii kaikille, jotka ovat hämmästelleet ja turhautuneet siihen, kuinka toiset kohtelevat heitä.

Kuinka tarvetietoisuus voi vaikuttaa toisiin työyhteisössä ja kotona?

Kuinka tarvetietoisuus voi vaikuttaa toisiin työyhteisössä ja kotona? Webinaarissa keskistytään niihin muutoksiin, joita tapahtuu, kun tarvetietoisuus lisääntyy yksilön ja työyhteisön arjessa. Tässä webinaarissa kuulet millaisia muutoksia se saa aikaan ihmisten kokemuksissa ja arjen käytännöissä, ja kuinka voit kokeille itsekin lisätä tarvetietoisuutta omaan arkeesi.

Varaamme oikeuden muuttaa webinaarien aikataulutusta tarvittaessa. Tiedotamme tällöin siihen ilmoittautuneita sähköpostitse. Olet vapaa jakamaan tätä tietoa työyhteisöllesi, sekä läheisillesi ja tulemaan mukaan juuri silloin kun sinulle sopii. Ilmoittautumiset sähköpostilla heidi@ohjausavain.fi viimeistään viikkoa ennen webinaarin toteuttamista. Kerro myös ilmoittautuessasi haluatko kokeilla webinaariohjelmistoamme kanssamme ennen webinaaria sen toimivuuden varmistamiseksi. 

Heidi ja Jari Härkönen