VERKKOKOULUTUKSET

Apua auttajille -valmennus

KENELLE

Apua auttajille valmennus on suunnattu sinulle, joka työskentelet auttamistehtävien parissa kenties yksin tai pareittain tehtävässä työssä. Toimit tehtävissä, joissa ohjaat tai autat asiakkaitasi elämänhallinnan haasteiden, ihmissuhteisiin ja motivaatioon liittyvien tai syvemmällä olevien psykologisten epätasapainotekijöiden kanssa. Haluat kehittää kohtaamisen ja auttamisen taitojasi. Koet että sinulla on kenties paljon enemmän annettavaa kuin tällä hetkellä koet voivasi antaa. Voit työskennellä yksilöiden tai perheiden kanssa.  Sen sijaan tämä valmennus ei sovi sinulle, joka et työskentele suoraan apua tarvitsevien asiakkaiden kanssa.  Tämä ei myöskään sovi sinulle, joka et ole valmis oppimaan muilta saman tyyppistä työtä tekeviltä.

MITÄ

Tarvekeskeistä arvostavaa ja omiin tarpeisiin syvälle ulottuvaa valmennusta. Tässä valmennuksessa opit tutkimaan kuinka juuri sinä kehität, kirkastat ja juurrutat omaa työtapaasi yhä enemmän oman näköiseksesi. Valmennusryhmässä on yhtä aikaa läsnä sekä työtä kehittävä ja kirkastava että valmennusta kannatteleva ja arkeen juurruttava työote. Autamme sinua auttamaan tarkemmin mm keskittymällä kuuntelemaan intuition ääntä sekä tutkiminen tavoitteiden saavuttamista sitoutumista edistävien pilkkomisen työvälineiden avulla. Työstämme asioita energiatasoja tunnistaen sekä niitä sanoittaen niin että voit hyödyntää tätäkin omien asiakkaidesi kanssa. Valmennuksen yhtenä punaisena lankana kulkee auttajan oman kasvun selkeyttäminen ja suunnan löytäminen. Tämä lanka haarautuu moniin pienempiin osiin, kuten asiakkaan kohtaamisen ja tilan luomiseen, sekä asiakkaan ”oikeiden hetkien” tunnistamaiseen.  Työstämme tarvekeskeisen työotteen periaatteiden mukaisesti arvostavan kohtaamisen kannattelevaa voimaa sekä luomme yhteistä suuntaa elämästä eksyneille. Nämä ovat suuria sanoja, joita aioimme lunastaa ja lupaamme juurruttaa ne kanssasi sinun arkesi käytäntöön

 Ohjaus ja auttamistyössä liiallista uppoutumista tunnekuormaan ennaltaehkäisee ja auttaa se, että auttaja itse oppii sekä tunnistamaan, pilkkomaan että muokkaamaan tunnetason haasteita riittävän monipuolisesti.

MIKSI

Auttaminen edellyttää mukautumista työn vaatimuksiin (todellisuuden ja tavoitteiden ristiriita), jatkuva muiden tarpeisiin vastaaminen Auttamistyön tekijöillä usein ”kutsumus” ja tätä kautta sitoutuminen jopa liiallista suhteessa vastineisiin. Kun työ edellyttää suurta läsnäoloa asiakkaiden kasvun haasteissa, myötätuntoa sekä omien tunteiden hallintaa voivat omaan kokemukseen liittyvät ristiriidat jäädä liiaksi sivuun ja aiheuttaa kertyessään kuormitusta.

Työntekijään kohdistuu usein myös organisaation tasolta mahdottomia odotuksia, jatkuvaa muutosta, epävarmuutta, tuotto-odotuksia, kilpailutuksia, henkilöstön suurta vaihtuvuutta ja sosiaalisen tuen puutetta, tuotteistamista ja itsenäisen päätöksen teon vähenemistä. Auttaja ei myöskään ole immuuni asiakkaan kärsimykselle. Eikä tasapainoilu myötäelämisen ja oman erillisyyden ylläpitämisen välillä ole aina yksinkertaista ja helppoa johtuen auttamiseen liittyvästä arvopohjasta, joka sekin välillä joutuu työssä koetukselle. Uskomme että apua auttajille valmennuskokonaisuutemme tarjoaa lisätyökaluja itsereflektioon kehittämiseen sekä vertaistyöskentelyn  verkossa aivan uudelle tasolle. Verkkoalustamme materiaalit ovat käytössäsi valmennuksen maaliskuun loppuun asti.

MITEN

Verkko ja oneline läsnäoloon perustuva valmennuskokonaisuus, jossa tapaamme neljä kertaa kahden tunnin mittaisissa valmennuksissa Teams alustalla. Tämän lisäksi valmennuksessa on verkkoalusta, jossa valmennuskertojen välillä on keskustelua, tehtäviä sekä erilaisia lisämateriaaleja.

MITEN PÄÄSEE MUKAAN

*Jos tunnet että tämä resonoi sinussa voit ilmoittautua haastatteluun. Valmennus järjestetään pienryhmä toteutuksena, jotta jokainen mukana olija tulee nähdyksi ja kuulluksi jokaisena valmennuskertana. Kun ilmoittaudut, saat meiltä kutsun tarvekeskeiseen kohtaamiseen, josta saat myös valmennukseen liittyvän ennakkotehtävän.