VERKKOKOULUTUKSET

Apua auttajille -valmennus

Kenelle valmennus on tarkoitettu?

Apua auttajille -valmennus on suunnattu sinulle, joka työskentelet haastavien auttamistehtävien parissa. Työnkuvaasi liittyy asiakkaiden auttaminen elämänhallintaan, ihmissuhteisiin tai motivaatioon liittyvien haasteiden kanssa. Saatat työskennellä myös syvemmällä olevien psykologisten epätasapainotekijöiden parissa.

Valmennus on sinulle, joka haluat kehittää kohtaamisen ja auttamisen taitojasi. Koet että sinulla on kenties paljon enemmän annettavaa kuin mitä tällä hetkellä koet voivasi antaa. Työskentelet yksilöiden tai perheiden kanssa.

Valmennus sopii sinulle, joka työskentelet suoraan apua tarvitsevien asiakkaiden kanssa. Valmennukseen osallistuessasi opit muilta samantyyppistä työtä tekeviltä.

Mitä valmennus pitää sisällään?

Apua auttajille -valmennuksen tärkeänä punaisena lankana kulkee auttajan oman kasvun selkeyttäminen ja suunnan löytäminen. Valmennuksessa on tarvekeskeinen ja arvostava ote. Autamme sinua auttamaan paremmin.

Valmennuksessa opit tutkimaan kuinka juuri sinä kehität, kirkastat ja juurrutat omaa työtapaasi yhä enemmän omannäköiseksesi. Keskitymme kuuntelemaan intuition ääntä. Tutkimme myös tavoitteiden saavuttamista sitoutumista edistävien työvälineiden avulla.

Ohjaus- ja auttamistyön haasteena on liiallinen uppoutuminen tunnekuormaan ja se, ettei sieltä meinaa päästä pois. Ongelmia ennaltaehkäisee se, että auttaja oppii itse tunnistamaan, pilkkomaan ja muokkaamaan tunnetason haasteita riittävän monipuolisesti.

Auttajan oman suunnan selkeyttämisen lisäksi valmennuksessa paneudutaan asiakkaan kohtaamiseen, tilan luomiseen ja niin sanottujen oikeiden hetkien tunnistamiseen asiakkaiden parissa työskennellessä.

Valmennusryhmässä on yhtä aikaa läsnä sekä työtä kehittävä ja kirkastava että kannatteleva ja arkeen juurruttava työote. Työstämme asioita energiatasoja tunnistaen sekä niitä sanoittaen. Tavoitteenamme on, että opit hyödyntämään sitä omienkin asiakkaidesi kanssa.

Arvostamme kohtaamisten kannattelevaa voimaa. Luomme yhteistä suuntaa elämästä eksyneille. Nämä ovat suuria sanoja, jotka aioimme lunastaa. Lupaamme juurruttaa ne kanssasi arkesi käytäntöön.

Auttajakin tarvitsee apua

Auttamistyön tekijöillä on usein kutsumus työhönsä ja sitä myöten sitoutuminen voi olla jopa liiallista suhteessa työstä saataviin vastineisiin. Kun työ edellyttää suurta läsnäoloa, myötätuntoa sekä omien tunteiden hallintaa, voivat omaan kokemukseen liittyvät ristiriidat jäädä helposti sivuun ja aiheuttaa kertyessään kuormitusta.

Työntekijään kohdistuu usein paineita myös organisaation suunnalta. Ne voivat olla mahdottomiltakin tuntuvia odotuksia, jatkuvan muutoksen sietämistä, epävarmuutta, isoja tuotto-odotuksia, raastavia kilpailutuksia, tuotteistamista ja henkilöstön suurta vaihtuvuutta. Sosiaalinen tuki saattaa puuttua ja itsenäinen päätöksenteko olla vähäistä. Tavoitteiden ja todellisuuden ristiriita voi olla iso, mikä lisää kuormitusta muutenkin haastavassa työssä.

Auttaja ei myöskään ole immuuni asiakkaan kärsimykselle. Tasapainoilu myötäelämisen ja oman erillisyyden ylläpitämisen välillä ei ole aina yksinkertaista ja helppoa. Auttamiseen liittyvä arvopohja voi joutua työssä koetukselle.

Apua auttajille -valmennuskokonaisuus tarjoaa lisätyökaluja itsereflektioon ja kehittämiseen. Se vie vertaistyöskentelyn verkossa aivan uudelle tasolle.

Miten valmennus toteutetaan?

Apua auttajille -valmennuskokonaisuus perustuu verkko- ja online-läsnäoloon. Tapaamme neljä kertaa kahden tunnin mittaisissa valmennuksissa Teams-alustalla. Lisäksi valmennuksella on oma verkkoalusta keskustelua, tehtäviä ja erilaisia lisämateriaaleja varten. Verkkoalustan materiaalit ovat käytössäsi valmennuksen loppuun asti.

Milloin valmennus on?

Varsinainen valmennus alkaa 10.2.2021. Tätä edeltää orientoiva webinaari 13.1.2020 auttamistyön äärellä. Webinaariin osallistuminen ei edellytä sitoutumista valmennuskokonaisuuteen.

Valmennustapaamiset pidetään Teamsissa joka toinen keskiviikko klo 13.00–15.00. Päivämäärät ovat 10.2., 24.2., 10.3. ja 24.3.2021.

Miten pääsen mukaan?

Jos tunnet että valmennuksen kuvaus resonoi sinussa, olet lämpimästi tervetullut mukaan. Valmennus järjestetään pienryhmissä, jotta jokainen mukanaolija tulee nähdyksi ja kuulluksi jokaisena valmennuskertana. Kun ilmoittaudut, saat meiltä kutsun ensimmäiseen kohtaamiseen, josta saat mukaasi myös valmennukseen liittyvän ennakkotehtävän.

Mitä valmennus maksaa?

Valmennuksen hinta on 189 € kun maksat kerralla. Jos haluat, voimme neuvotella kanssasi myös osamaksusopimuksesta.