VALMENNUKSET JA KOULUTUS

Pidä kiinni osaavasta henkilöstöstä meidän valmennus- ja koulutuspalvelumme avulla.

Valmennuksemme tukevat ammatillista kehittymistä mm. positiivisen itsearvioinnin ja ajattelun kirkastumisen myötä. Ne myös tukevat toimeenpanokykyä ja kehittävät ristiriitojen sietämistä työn arjessa.

Tavoitteletpa sitten onnistunutta organisaatio/ uramuutosta tai haluat kehittää ajattelutaitojasi ja oppia ottamaan omat tarpeesi paremmin huomioon olemme luotettava kumppanisi, joka mahdollistaa kasvusi ammattitaidolla.

Meillä on vuosien kokemus erityisesti lähihenkilön johtamishaasteiden tunnistamisesta ja tukemisesta työnohjauksen kautta. Mielestämme lähihenkilötyössä valmennus on juuri se osa, joka usein miten puuttuu.

Valmennuksen hyödyt näkyvät parempina vuorovaikutustaitoina ja henkilöstön tarpeisiin oikea-aikaisena reagoimisena.
Valmennusta kysytään ja halutaan työn arjessa esiintyviin muutostarpeisiin, joihin liittyy haastaviakaan tuntemuksia. Näitä muutoksia voivat olla niin organisaation sisäiset muutokset, kuin myös työn kuvaan liittyvät muutokset sekä oman kasvun myötä tapahtuvat ”havahtumiset” työn ja osaamisen suhteesta. Esihenkilö voi olla epävarma omasta kyvystään vastata erilaisten ihmisten odotuksiin ja tarpeisiin. Samalla hän haluaisi löytää ja ymmärtää näiden muutosten merkityksen suhteessa omiin tarpeisiinsa ja myös suhteessa koko tiimin kehittymiseen sekä näiden vaikutuksiin asiakastasolla ja organisaatiossa. Valmentajan tuki tällaisissa kompleksisissa tilanteissa on juuri se työkalu, joka edesauttaa muutoksen läpiviemistä.

Pitkään työssä olleena esiin nousi asioita, joita itse paljon pohtinut.

Valmennusesittelyssä vastaan tullut palaute kiteyttää käytännönläheisen lähestymistapamme hyvin.

Valmennus kohdistetaan juuri niihin kohtiin, joissa kasvun tarvetta on jo luontaisesti olemassa ja tätä kautta valmennuksen vaikuttavuus on selkeästi nähtävissä erilaisissa haastavissa tilanteissa löytyvänä uutena kapasiteettina.

Esihenkilön valmennus voidaan toteuttaa rinnakkain työyhteisön valmennuksen kanssa tai omana erillisenä jaksonaan.
Kun mietit valmennuksen kestoa; Olemme toteuttaneet tilannekohtaisista lyhytvalmennuksista pidempiin ja syvemmin persoonallisia valmiuksia hyödyntäviä kokonaisuuksia Eri tarpeisiin. Tarvearviointi tehdään juuri sinun tilanteestasi joustavasti ja nopeasti yhdessä kanssasi.

Johtajille valmennuksemme tarjoaa reflektiopaikan, jossa omaa kasvua ja visiota on luonteva tutkia ammattitaitoisen valmentajan kanssa.

Valmennuksiimme on säännöllisesti osallistunut myös asiantuntija yrittäjiä. Jatkuva sparraus ja tuki auttaa jaksamaan ja nostaa omaa ajattelua kehittämiseen ja viisaammin tekemiseen.

Sparraustunnin aikana kävimme läpi monia yrittäjyyteen liittyviä perusasioita. Heidi kysyi, sparrasi ja palasi vielä tapaamisen jälkeen tärkeään aiheeseen tarkentavalla kysymyksellä sähköpostissa. Pois lähtiessäni tiesin ylittäneeni ison kynnyksen. Käsitykseni Virtaa -valmennus -yritykseni tehtävästä ja omasta osaamisestani selkiintyi sparrauksen aikana.

 

Kirsti

Virtaa -valmennus

Varaa yrittäjän valmennusesittely

Valmennuskokonaisuuksien hintaan vaikuttavat niiden kokonaispituus ja yhteen tapaamiseen käytetty aika.

Koulutus

Me tarjoamme sinulle luotettavan kumppanin, jonka kanssa henkilöstösi voi kasvaa ja kehittyä sisäisen motivaationsa toteuttajiksi ja sinä saat johtaa tyytyväisempää ja sitoutuneempaa henkilöstöä.

Toteutamme mielellämme kanssasi juuri teille räätälöidyn koulutuksen. Erilaiset opistot, järjestöt ja monien toimijoiden yhteishankkeet ovat käyttäneet koulutuksiamme vuosien ajan.

Koen, että tästä koulutuksesta on hyötyä työssäni sekä ihan omassa elämässä. Olen saanut työvälineitä asiakkaan kohtaamiseen sekä voin kyseenalaistaa omia uskomuksia ja miettiä uusia valintoja tehdessäni asiakastyötä. Voin myös hyödyntää tätä esimiestyössäni henkilöstön kanssa, esim. voimme ottaa näitä asioita esille meidän omissa kehittämispäivissämme.

Taina

Asumispalveluyksikön esimies

Kompleksiset ongelmat, joihin ei löydy helppoja ratkaisuja haastavat sekä yritystä että henkilöstöä. Tai sitten ne tavalliset pulmat, joissa koetaan, että ei olla linjassa oman työn kanssa. Kummasakin tilanteessa voit kääntyä puoleemme.

Kilpailukykyisyyden kehittäminen työhyvinvointiin vaikuttamalla on yksi avaimistamme sinun menestyksesi kivijalan rakentamiseen. Sinä päätät suunnan ja me tuomme sinulle välineet.

Kouluttajat ovat ottaneet minut yksilönä huomioon omine koulutustarpeineni, he ovat auttaneet suunnittelemaan opintojen jatkamisessa, kun olen vaikkapa estynyt pääsemästä johonkin lähipäivään. Koulutus on käytännön läheistä, se haastaa kokeilemaan valinnan teoriaa elävässä elämässä, ei vain ulkoa opettelemaan jotakin teoriaa.

Anniina Kolu

Realiteettiterapian opiskelija

Esimerkkejä toteutetuista koulutuksistamme:

Realiteettiterapian perusteet
Ammatilliset ihmissuhteet
Tunnetyöskentely kuntoutuksessa
Hankkeen yhteisöllinen arviointi
Tasapainon matkalaukku
Osaamisen kehittäminen
Työnhakuun, ajanhallintaan sekä digitaitojen kehittämiseen liittyvät koulutukset
Addiktiot, trauma ja stressi

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää tarpeistasi.

Olemme tehneet Heidi ja Jari Härkösen kanssa jo vuosia yhteistyötä, joka on ollut joustavaa ja asiantuntevaa. He kuuntelevat tarkasti koulutuksen tilaajaa ja toimivat asiakaslähtöisesti. Koulutukseen osallistujilta olemme saaneet hyvää palautetta.

Sirpa Järvelä

Päihdetyön lehtori, Raudaskylän kristillinen opisto

Tavoitteena tarvekeskeisempi työelämä, jossa ihmisenkokoiset valinnat ovat arkipäivää.