Toimivan tiimityön perusteet – tiiminne tueksi

Työn ohjaus ja työn kehittäminen

Eikö voitaisi tehdä kaikki niin kuin aina ennenkin? Turhaa ajanhaaskausta koko tiimityö! Mitä tällä kaikella edes on tarkoitus saada aikaan?

Kuulostaako tutulta?

Teillä saattaa olla uusi tiimi tai kenties tiiminne on äskettäin uudelleen muotoiltu, mutta kukin tuntuu ryntäilevän eri suuntiin, eikä puhe käänny koskaan oikeisiin asioihin.

Tuloksia pitäisi saavuttaa, mutta aikapaine tukahduttaa kaikki voimanne.

Kaiken aikaa on joku lähdössä ja uusia rekrytoidaan tilalle. Ovi käy tiuhaan tahtiin. Uudet työntekijät eivät koskaan ehdi oppia parhaita käytäntöjänne ja virheet jäävät elämään työyhteisöönne.

Olette itse yrittäneet jo itse kaikkenne, mutta on kuin jokin tärkeä palikka puuttuisi.

Olemme vuosien varrella kohdanneet monenlaisia tiimejä ja kaikilla on omanlaisensa haasteet. Meillä on ollut kuitenkin ilo nähdä kuinka työyhteisöt alkavat kukoistaa, kun he rohkeasti lähtevät kehittämään yhteistoimintaansa ja etsimään heille sopivaa tapaa toimia ryhmänä.

Missään nimessä ei kannata jäädä yksin tarpomaan!

Toimiva tiimi tarvitsee tukea

 

Hyvät tiimityötaidot eivät synny itsestään ja uusien työtapojen omaksuminen vaatii aikaa ja tukea. Jos tiimiläisistä tuntuu, että heidät on heitetty suoraan syvään päätyyn, niin tiimiytyminen ei onnistu.

Ohjausavaimen Toimivan tiimityön perusteet -valmennuksessa opitte puhumaan tiiminne haasteista ja ongelmakohdista. Johdatamme teidät puhumaan työstänne, ihan siitä teidän työnne tavallisesta arjesta. Työn pelisäännöistä, ja siitä, kuinka teidän tiimissänne toimitaan. Saatte käydä kanssamme läpi juuri niitä asioita, jotka teitä askarruttavat tällä hetkellä.

Tavoitteena tiiminne vahvistuminen

 

Valmennuksen tavoitteena on auttaa teitä havaitsemaan uusia tapoja nähdä oma tekemisenne. Autamme teitä pureutumaan ongelmienne ytimeen ja sitä kautta löytämään ratkaisukeinoja. Tavoitteena on, että te tiiminä löydätte juuri teille parhaat toimintatavat.

Kun lähdette valmennukseen mukaan avoimella mielellä ja teillä on halua kehittää omaa työtänne yhdessä toisten tiimiläisten kanssa, niin opitte toimimaan yhdessä ja tiiminne vapautuu työskentelemään juuri teille ominaisella tavalla.

Toimivassa tiimissä palautetta annetaan ehdottomasti aina myös onnistumisista. Yksi valmennuksen tavoite on kehittää teidän tiimillenne hyvä palautekulttuuri. Kun jokainen tietää onnistuvansa työssään ja kuulee sen muilta, on myös mahdollisiin virheisiin helpompi hyvässä hengessä puuttua riittävän ajoissa.

Tavoitteena on, että kehitytte tiiminä työkeskeisempään ja samalla kuitenkin rennompaan suuntaan. Miltä tuntuisi, jos hyväntuulinen luovuus pääsisi kukoistamaan tiimissänne?

Jalanjaljet

Kuinka Toimivan tiimityön perusteet -valmennus toteutetaan?

 

Kun teistä tuntuu, että tiimityönne kaipaa tukea, ottakaa meihin yhteyttä ja yhdessä keskustelemalla arvioimme, millaista apua juuri teidän tiiminne tarvitsee.

Tiimi- ja työyhteisövalmennuksemme sopii kaikenlaisille ja kaikenkokoisille tiimeille. Meillä on kokemusta monenlaisilta aloilta ja erikokoisista organisaatioista. Juuri teitä varten on olemassa ratkaisu!

Aluksi kartoitamme tilanteenne ja yhdessä sovimme valmennuksen/coachauksen prosessin kestosta ja sisällöstä. Tiimin tai tiimien tilanne ja koko vaikuttaa ohjelmaan ja toteutustapaan. Valmennus voidaan toteuttaa läsnätapaamisina omissa toimitiloissanne tai se voidaan toteuttaa myös etänä.

Valmennus voi olla aluksi esimerkiksi 3-5 kertaa 3-4 h kerrallaan. Sen jälkeen arvioimme yhdessä, kuinka jatkamme siitä eteenpäin.

Kysy lisää

Tiimivalmennuksella tukea juuri teidän tiimillenne

 

Toimivan tiimityön perusteet -valmennus kannustaa teitä luottamaan toisiinne, ja tiimiinne muodostuu rohkea kysymisen kulttuuri. Uskalletaan pyytää apua ja jokainen haluaa työskennellä tiimin tavoitteiden eteen. Ehkä löydätte myös kanttia kyseenalaistaa sen, mitä “aina ennenkin on tehty”.

Kun tiimi keskustelee avoimesti pelisäännöistään ja jokainen alkaa havaita mitä toimiva tiimityöskentely oikein on, niin tiimille alkaa löytyä yhteinen sävel. Teille alkaa muodostua juuri teidän näköisenne tiimihenki. Erilaisuuden ymmärtäminen ja tilan antaminen sekä toisten vahvuuksien hyödyntäminen työyhteisön hyväksi alkaa saada jalansijaa.

Miltä näyttää hyvä tiimityö?

Vuosien varrella olemme saaneet nähdä kuinka valmennustemme kautta tiimit löytävät työlleen yhteisen suunnan. Jokainen yksilö löytää merkitystä omalle työlleen. He myös näkevät tiimin merkityksen organisaation suuressa kuvassa ja siksi he pystyvät helpommin sitoutumaan tiimityön yhteisiin tavoitteisiin.

Kun jokainen tiimin jäsen kokee yhteenkuuluvuutta muihin tiimiläisiin, ymmärtää työn tavoitteet ja tiimin pelisäännöt ovat kunnossa, se parantaa työn laatua ja tehokkuutta sekä tuloksellisuutta.

Tavoitteenamme on, että teistä muotoutuu tiimi, jossa jokaisen vahvuudet pääsevät oikeuksiinsa, eikä virheitä tarvitse pelätä. Alun epävarmuus on kaikonnut ja tiimi hitsautunut yhteen juuri oikealla tavalla. Voi kysyä ja keskustella.

Kun tiiminne löytää oman tiensä, jokaisen sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin kasvaa. Jokaisella on oma paikkansa.

Miltä tuntuisi tulla töihin, kun ilmapiirinne olisi rento ja inspiroitunut? Ideat lentäisivät ja työn ilo yhdistäisi tiiminne jäseniä?

Ja onnistuneen yhteistyön voimin löytäisitte uusia tapoja auttaa omia asiakkaitanne.

Kyllä, tiimimme tarvitsee teitä!

Ota rohkeasti yhteyttä meihin ja keskustellaan yhdessä, millainen vaihtoehto olisi paras juuri teidän tiimillenne.

Ole meihin yhteydessä!