PALVELUMME

KOULUTUS JA VALMENNUSPALVELUT

Koulutus- ja valmennuspalvelumme lisäävät osallistujien ammatillista kehittymistä, positiivista itsearviointia sekä kehittävät yhteisöllisiä ja vuorovaikutusta lisääviä taitoja digitaalisuutta hyödyntäen. Kaikki palvelumme pohjautuvat pitkään käytännön kokemukseen, tutkimuksellista otetta unohtamatta. Ne antavat osallistujille konkreettisia välineitä oman työn tueksi. Taitojen ja kykyjen kehittämisessä lähtökohtana on aina valmennukseen tai koulutukseen osallistuva ihminen.

Tarvekeskeisyys asiakastyössä

Lähiesimiehen henkilöstö osaamisen valmennus

Realiteettiterapian perusteet

Realiteettiterapiaa ohjaustyöhön

Osaamisen tunnistaminen

Asiantuntijayrittäjän henkinen kasvu liiketoiminnan kehittämisen ytimessä.

Tulevat webinaarit näet täältä

koulutus ja valmennuspalvelu
Työn ohjaus ja työn kehittäminen

TYÖNOHJAUS JA TYÖN KEHITTÄMINEN

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Se lisää työyhteisön jäsenten omasta työstä innostumista, vahvistaa vuorovaikutusta ja luottamusta erilaisten työyhteisöjen sisällä. Työnohjaus parantaa yrityksen tuottavuutta, lisää työn imua sekä tutkitusti vapauttaa voimavaroja tavoitteiden saavuttamiseksi. Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilöllisesti, parityönohjauksena, ryhmässä tai koko työyhteisölle. Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) jäseninä noudatamme työssämme heidän periaatteitaan.

PSYKOTERAPIA, OHJAUS- JA TUKIPALVELUT

Terapia ja ohjaus lisäävät asiakkaan psyykkistä hyvinvointia ja parantavat toimintakykyä. Terapiassa tavoitteena on asiakkaan elämässä toistuvien oireiden ja ongelmien poistuminen, lievittyminen tai uudenlaisen suhteen muodostuminen ongelmallisiksi koettuihin asioihin. Toisinaan jokaisen ihmisen elämässä tulee eteen vaiheita ja muutoskohtia, joissa ulkopuolinen näkökulma on tarpeen. Ohjaus auttaa näkemään asioita selkeämmin uudesta näkökulmasta ja tämän myötä kyky tehdä uudenlaisia tietoisia positiivisia valintoja lisääntyy.

VAPAAT AJAT TERAPIAAN LÖYDÄT TÄÄLTÄ

Ohjausavain Terapiaportaat