Ohjausavain Opastavan johtajuuden polulla

Tervetuloa lokikirjallemme tutkimaan työelämän kehittämistä johtamisen, tiimityön sekä sisäisen kasvun näkökulmista. Viime keväänä eräässä omassa työnohjauksessamme loimme OhjausAvain-strategian niin visuaalisesti, että siihen on tiukoissa paikoissa helppo palata ja valita paikkansa tekemisen tiloista. Tiukka paikka on se työelämän keskellä yllättävä suma, jossa houkutus lähteä laukalle on suuri. Silloin palaan tuohon joki laivaan ja huomaan, kuinka konehuoneessa on jo paljon kehitystä tapahtunut ja mitä uutta on meneillään. Tämä vie aikaa, ja huomaan, kuinka haluaisin viettää enemmän aikaa kannella aurinkotuolissa istuen. 

Olemme olleet monessa mukana ja huomaat blogi lukiessasi nyt ja jatkossa, että kerromme ajatuksistamme webinaareissa, podcastin ja tapahtumien kautta. Tässä ensimmäisessä kirjoituksessa paneudumme opastavan johtajuuden ajatuksiin sekä jaamme keinoälyä käsiteltävän podcast jaksomme kanssasi. Sinä päätät mitä otat täältä mukaasi.

Johda ihmissuhteita

Opastavassa johtajuudessa voidaan nähdä kolme ihmissuhteiden laadun kehittämisen toimintaperiaatetta, jotka kaikki heijastuvat työelämässä nykyisin aiheuttaen paljon turhaa kitkaa, huolta ja stressiä. Nämä kolme suhteisiin ja niissä piileviin voimavaroihin syvästi vaikuttavaa toimintaperiaatetta ovat elinehto sille, että ihmiset alkavat huomata ja huomioida toisiaan kiireisessä, vauhdikkaassa ja vaativissa työn arjessa. Samaan aikaan ne ovat hyvin yksinkertaisia, ja voit huomata, että ne liittyvät moniin muihinkin toimiviin filosofioihin ja malleihin.

Eliminoi pakottaminen ja pelko

Ihmissuhteissa, joita työyhteisö tarvitsee toimiakseen yhdessä, vaikuttavat monenlaiset tunteet, fysiologiset reaktiot, ajatukset ja toimintatavat. Opastava johtaminen arjessa perustuu kannustamiseen, läpinäkyvyyteen, ryhmän toiminnan kehittämiseen ja palautteen antamiseen. Kannustava ja läpinäkyvä johtajuus on itsessään elementti, joka poistaa pelkoa. Lempeä työelämän vallankumous, joka etenee monilla saroilla työelämässä, voidaan nähdä nimenomaan hyvään työn arkeen juurtumisen ja toisin näkemisen ja tekemisen tavaksi, johon opastava johtaminen myös luontevasti asettuu. Kun mietitään työyhteisön ihmissuhteita, nousevat mieleen myös näkymättömät kokemukset ja se, millaista energiaa niihin on sitoutunut. Onko huomattu kaikkien kyvyt ja osaaminen? Onko olemattomilta pelkoa lisääviltä huhuilta katkaistu ajoissa siivet todenmukaisella viestinnällä? Onko jaettu riittävästi arvostavan kohtaamisen hetkiä toinen toisillemme?

Turvallisuuden tunne rakentaa resilienssiä, joka osaltaan auttaa muutoksen sietämisessä ja erilaisten pelkojen kanssa elämisessä. Pelko on nimittäin varsin tarttuvaa lajia, ja oikein ajoitetulla ja jatkuvalla viestinnällä sekä palautekäytännöillä sitä voidaan hallita. Pelon leviäminen ja juurtuminen työyhteisön kulttuuriin ja suhteisiin saa aikaan monia ei-toivottuja vaikutuksia, joihin en tässä kirjoituksessa pysty paneutumaan; puhumme niistä kevään viimeisessä webinaarissamme enemmän.  Webinaari pidetään 17.5.2024

Keskity laatuun

Laatu on veikeä sana, heti tulee kaikenlaista tavaraa ja prosessia mieleen, vaikka kaikkialla olisi hyvä pysähtyä laadun äärelle. Mitä on laadukas työ, entä laadukas suhde työyhteisöön ja kollegaan? Voimme lähestyä laatua myös standardien kautta, eli tutkia, millaisia yhteisiä vaatimuksia työssä edellytetään. Haasteena tässäkin on se, että yleisimmin laatuun ei ole osattu yhdistää ihmisen tekemää sisäistä ajattelutyötä. Opastavassa johtajuudessa keskitytään laatuun tavoilla, jotka sitouttavat työntekijät oman laatuisuutensa kehittäjiksi. Jos Lean-filosofia on sinulle aiemmin tuttua, voit lähestyä asiaa myös sen kautta. Laatuisuudella tarkoitetaan kuitenkin myös syvälaatuisuutta, jossa jatkuvasti keskitytään esimerkiksi mahdollisuuksiin tuottaa parempia kohtaamisia. Paradoksaalisesti laadun kehittäminen ihmissuhteisiin edellyttääkin rohkeaa heittäytymistä ei-tietämisen tilaan, jossa päästään perustarpeiden tasoille jakamaan ainutlaatuisia kokemuksia niiden ihmisten kanssa, jotka ovat sillä hetkellä valmiita lähtemään tälle sisäiselle kasvumatkalle. Laatu on aina kontekstuaalista ja aukeaa vain omassa ympäristössään paikallisesti. Laatua voidaan jakaa ja jalostaa vasta, kun se on perinpohjaisesti ymmärretty ja nähty siellä, missä sitä luodaan.

Painota itsearviointia

Hold your horses – humoristinen metafora nousee mieleen itsearvioinnin painottamisessa, sillä se nähdään usein mikromanageraamisena, vaikkakaan se ei sitä olisi. Itsearviointiin saattamisen keinoja on kehiteltävä, sillä ihmiset kokevat sen monesti erittäin haastavaksi sen nostattamien riittämättömyyden tunteiden vuoksi. On suuri kiusaus vastata kaikkiin näihin epämieluisiin kokemuksiin liian pian. Kun huomaan toimineeni jossain tilanteessa huonosti, huomaan myös, että kaikki se oppi, jota tilanteessa olisi voinut muillekin olla, on nyt poissa; sille epävarmuuden tunteelle ei ollutkaan tilaa. Itsearviointiin sitoutuva työyhteisö ja tiimi on voimakas muutoksen sanansaattaja ja työn tuloksellisuuden tekijä samaan aikaan.

Itsearviointiin sitoutumista auttavat vastavuoroiset suhteet, joissa on tilaa kuulla ja nähdä niin orastava innostuneisuus, kuin pettymys omaan tapaan toimia. Siellä on oltava myös ohjausta ja kykyä ratkaista tilanteet niin, että niistä opitaan yhdessä. Itsetuntemuksen kehittäminen on asia, jossa kukaan meistä ei tule täydellisen valmiiksi koskaan. Jokainen työ ja tehtävä, uusi koulutus, asiakas ja asiakasryhmät, uusi asetelma ja isompi muutos elämässä avaa uusia näkymiä itsearviointiin. Myös maailma ympärillämme muuttuu ennen näkemättömään vauhtiin. Tekoälyn pitkä kehitys ja nopea esiin tuleminen viimeisen parin vuoden aikana on yksi esimerkki muutoksesta ympäristössämme. Se, kuinka ymmärrämme näiden itsestä riippumattomien muutosten mahdollisuudet omassa työssämme, on oleellista juuri nyt. Muutos tapahtuu ihmissuhteissa, sillä sinne tuomme ajatuksemme, odotuksemme, toiveemme, huolemme, pelkomme ja ilomme.

Konehuoneen kuulumisia

Kevään loppurutistus on meneillään ja valmistaudumme rennompaan kesään ihanalla toimistollamme. Olemme monessa mukana ja esimerkiksi Tavoitteena on tarjota työelämän kehittäjille ja muille nautinnollisia hetkiä erilaisten vaikuttavien ajattelijoiden kanssa.

Haluatko uutisia konehuoneesta? Tulossa on kevään viimeinen maksuton webinaari 17.5. klo 8.30–9.15 teemalla ”Ihmissuhteet työelämän voimavarana”. Ihan lähiaikoina julkistamme myös muutamia muita upeita sinun kehittymistäsi tukevia juttuja ja kokoamme listaa niistä, jotka haluavat kehittyä ja kehittää johtajuuttaan. #opastavajohtaminen” Laita viestiä, jos haluat kuulla lisää tai jos sinulla heräsi ajatuksia tämän blogin luettuasi.