KEITÄ ME OLEMME

Haastavimmat alkuvuodet yrityksessämme opettivat meille toisen ja toisten kunnioittamista pitkäjänteisen ja johdonmukaisen työskentelyn lisäksi. Kukin meistä reagoi haastaviin tilanteisiin eri tavoin ja tämän syvä ymmärtäminen on tärkeä taito esimiehille ja yritysjohtajille.

Oman ammatillisen uramme alussa toimimme intuition pohjalta – myöhemmin olemme saaneet tieteellisen perustan oman toimintamme tueksi.

Osaamisemme kehittäminen on jatkuva prosessi, ja olemmekin itse kouluttautuneet kaiken aikaa lisää. Toimintaympäristön muutokset tapahtuvat nopeammin ja ihmissuhteisiin liittyvät taidot korostuvat työyhteisöissä entisestään. Oman keskeneräisyyden sietäminen ja kehityshaasteiden tunnistaminen ovat nyt asioita, joiden parissa teemme työtämme.

TARVEKESKEISET VALMENTAJAT

Heidi Härkönen

Heidi Härkönen

Johdon työnohjaaja, Coach CSLE®, Pari- ja Perheterapeutti, Kouluttaja

0400 879 940
heidi@ohjausavain.fi

Heidi on kiinnostunut voimavarojen tukemisesta ja uusien työtapojen luomisesta. Kokemuksensa myötä palveluiden tarvelähtöinen kehittäminen tiimeissä ja organisaatiossa on Heidin vahvuus.

Jari Härkönen

Jari Härkönen

Psykoterapeutti (YET, Valvira, Kela) Työnohjaaja (STOry), Coaching Supervisor & Personal Coach (ICF), Kouluttaja

040 037 7467
jari@ohjausavain.fi

Jarilla on pitkän kokemuksen kypsyttämä taito havaita ja tunnistaa asiakkaiden sekä organisaatioiden luontaisia tarpeita. Hän myös valmentaa ja tukee jämäkästi tarvittavien muutosten aikaansaamiseksi.

MISSIO

OhjausAvain Oy tuottaa palveluita ihmissuhteiden laadun parantamiseen töissä ja kotona tarvekeskeisesti. Lisäämme tietoisuutta tarvekeskeiseen lähestymistapaan liittyvistä valinnoista ja tuemme inhimillisten voimavarojen käyttöönottoa erilaisissa muutostilanteissa, asiakkaidemme ehdoilla.

VISIO

Lisäämme tarvetietoisuutta erilaisissa organisaatioissa koulutuksen ja kehittämisen avulla. Vaikuttamalla ammatillisiin ihmissuhteisiin autamme suurempaa joukkoa. Olemme kumppani erilaisille työkykyä ja hyvinvointia tuottaville asiantuntijaorganisaatioille.

ARVOT

Tarvekeskeinen auttaminen; tunnistamme ja kunnioitamme asiakkaiden sekä kumppaneidemme tarpeita yhteistyössä.

Inhimillinen joustavuus; ponnistelemme asiakkaidemme auttamiseksi ja toimimme joustavasti. Tiedämme rajamme ja osaamme myös sanoa ”ei”.

Riippumaton kehittäminen; uskallamme hylätä keskinkertaiset toimintatavat ja kehittää toimintaamme jatkuvasti asiakkaidemme tarpeet huomioiden.