KEITÄ ME OLEMME

Haastavimmat alkuvuodet yrityksessämme opettivat meille toisen ja toisten kunnioittamista pitkäjänteisen ja johdonmukaisen työskentelyn lisäksi. Kukin meistä reagoi haastaviin tilanteisiin eri tavoin ja tämän syvä ymmärtäminen on tärkeä taito esimiehille ja yritysjohtajille.

Oman ammatillisen uramme alussa toimimme intuition pohjalta – myöhemmin olemme saaneet tieteellisen perustan oman toimintamme tueksi.

Osaamisemme kehittäminen on jatkuva prosessi, ja olemmekin itse kouluttautuneet kaiken aikaa lisää. Toimintaympäristön muutokset tapahtuvat nopeammin ja ihmissuhteisiin liittyvät taidot korostuvat työyhteisöissä entisestään. Oman keskeneräisyyden sietäminen ja kehityshaasteiden tunnistaminen ovat nyt asioita, joiden parissa teemme työtämme.

TARVEKESKEISET VALMENTAJAT

Heidi Härkönen

Heidi Härkönen

Johdon työnohjaaja, Coach CSLE®, Pari- ja Perheterapeutti, Kouluttaja

0400 879 940
heidi@ohjausavain.fi

Työnohjaajana olen aktiivinen, eteenpäin suuntaava ja herkkä asiakkaan kokemuksen kuulemiseen. Osaan tarvittaessa haastaa, olla jämäkkä, enkä pelkää hankalienkaan asioiden prosessointia ja käsittelyä. Pystyn myös luomaan myönteistä innostusta kehittämiseen sekä rohkaisemaan osallistujia epävarmojen tilanteiden kohtaamiseen ja parempaan sietämiseen. Työnohjaajana olen auttanut ohjattavia positiivisen itsehavainnoinnin kehittymisessä, uuden tiimin rakentamisessa kuin myös pitkään jatkuneissa ristiriita tilanteissa. Osaan myös arvioida itseäni, ottaa palautetta vastaan ja suhtautua niin itseen kuin ohjattaviin myötätuntoisella, kasvua tukevalla tavalla. Olen kiinnostunut jatkuvasta oppimisesta sekä ihmisläheisestä toimintatapojen kehittämisestä. Työkalupakkini on varsin laaja ja olen opiskellut erityisesti jaksamiseen, ihmissuhteisiin ja ihmisenä kasvamiseen liittyviä asioita.

Jari Härkönen

Jari Härkönen

Psykoterapeutti (YET, Valvira, Kela) Työnohjaaja (STOry), Coaching Supervisor & Personal Coach (ICF), Kouluttaja

040 037 7467
jari@ohjausavain.fi

Työnohjaajana ja coachina tuon pitkän kokemukseni sinun käyttöösi. Sparraan esimiehiä, työyhteisöjä ja tiimejä tarvekeskeisellä työotteella. Ohjauksessani luon kiireettömän tilan vaikeidenkin asioiden ja kokemusten sanoittamiselle – luotsaan asiakkaita karikoista väljemmille vesille. Olen coach, jonka kanssa hankalatkin asiat normalisoituvat ja selkeytyvät. Arvostan rehellistä suoraa puhetta ja autan yhteisen suunnan löytymisessä sekä tarjoan keinoja sen ylläpitämiseen. Olen myös avoin palauteelle ja kehitän omaa tapaani tehdä ja nähdä. Työprosessien uudistaminen, johtamisen pulmat, tiimin yhteinen suunta, erilaiset ongelmatilanteet ja toimintakulttuurin kehittäminen ovat usein alueita, joihin tarvitaan ulkopuolista tukea ja asiantuntemusta. Ota rohkeasti yhteyttä niin katsotaan ja suunnitellaan yhdessä sinun tarpeisiisi vastaava prosessi!

MISSIO

OhjausAvain Oy tuottaa palveluita ihmissuhteiden laadun parantamiseen töissä ja kotona tarvekeskeisesti. Lisäämme tietoisuutta tarvekeskeiseen lähestymistapaan liittyvistä valinnoista ja tuemme inhimillisten voimavarojen käyttöönottoa erilaisissa muutostilanteissa, asiakkaidemme ehdoilla.

VISIO

Lisäämme tarvetietoisuutta erilaisissa organisaatioissa koulutuksen ja kehittämisen avulla. Vaikuttamalla ammatillisiin ihmissuhteisiin autamme suurempaa joukkoa. Olemme kumppani erilaisille työkykyä ja hyvinvointia tuottaville asiantuntijaorganisaatioille.

ARVOT

Tarvekeskeinen auttaminen; tunnistamme ja kunnioitamme asiakkaiden sekä kumppaneidemme tarpeita yhteistyössä.

Inhimillinen joustavuus; ponnistelemme asiakkaidemme auttamiseksi ja toimimme joustavasti. Tiedämme rajamme ja osaamme myös sanoa ”ei”.

Riippumaton kehittäminen; uskallamme hylätä keskinkertaiset toimintatavat ja kehittää toimintaamme jatkuvasti asiakkaidemme tarpeet huomioiden.