Etsitko loytöretkeilijan mielta tyoarkeesi

Nykyään työelämän muutoksesta keskustellaan monista eri näkökulmista, mikä saattaa luoda paineita niille, jotka eivät innostu tästä muutoksesta ja siihen liittyvästä kehittämistarpeesta.

Ei välttämättä ihan kitkattomasti suju se työtiimin saaminen toimivaksi, mutta kunnioittamalla kaikkien osaamista ja kokemuksia ja sillä, että kuunnellaan kaikkia mielipiteitä ja rakennetaan työyhteisöstä sellainen, että kaikki pääsevät käyttämään omia vahvuuksiaan ja tuntevat olevansa sen työyhteisön tärkeitä jäseniä”, kertoo 69-vuotias, useissa yksiköissä esihenkilönä työskennellyt haastateltavamme. Myös tämä kysymys nousi esiin lähes jokaisessa haastattelussa: ”Onko se niinkään ikään liittyvä asia?”

Useammin ihmiset puhuivat yhdessä työskentelystä ja siitä, kuinka sitä johdetaan. Jätämme tämän aineiston vielä konehuoneeseemme muhimaan ja siirrymme tarkastelemaan sisäistä kasvua työyhteisön ihmissuhteiden tasolta.

Löytöretkeilijän mieli on parhaimmillaan rennossa läsnäolossa, joka kuitenkin edellyttää viisasta ennakointia, taitoja ja valmisteluja, joiden varaan läsnäolo voidaan rakentaa.

Olemme olleet monessa mukana ja huomaat blogi lukiessasi nyt ja jatkossa, että kerromme ajatuksistamme myös webinaareissa, podcastin ja tapahtumien kautta, jotka mainitsemme samalla tässä.  Sinä päätät mitä otat täältä mukaasi.

Sisäiseen kasvuun ohjaavat tiimityötaidot

Kun pohditaan työyhteisön vuorovaikutuksen toimivuutta, keskustelu kääntyy usein sosiaalisiin taitoihin ja ajatukseen tietynlaisesta sosiaalisten taitojen minimitasosta, joka edistäisi toimivuutta kaikille. Pelkät yleiset kohteliaisuussäännöt eivät kuitenkaan riitä, jos tavoitteena on kehittää toimivia ja kaikille hyödyllisiä tiimityötaitoja sekä työyhteisön henkeä. Jokaisen tiimin jäsenen on ymmärrettävä oma roolinsa tiimissä, ja tämä rooli voidaan nähdä monin eri tavoin. Usein tunteet ja mielipiteet nousevat esiin ensimmäisinä tässä pohdinnassa.

Joku saattaa olla tietämätön siitä, miten hänen käytöksensä vaikuttaa muihin, kun taas toinen voi kantaa syyllisyyttä muiden teoista tavalla, joka kuormittaa häntä itseään. Työn luonne ja vaatimukset määrittävät, millaista vuorovaikutusympäristöä rakennetaan ja millaisia odotuksia kullekin työntekijälle asetetaan. Nykyään etsitään usein ”hyviä tyyppejä” täydentämään omaa huipputiimiä, mutta mitä tämä tarkoittaa eri yhteyksissä? Haemmeko rohkeita heittäytyjiä, jotka tuovat uusia ideoita, vai henkilöitä, jotka tukevat toisia tiimin vaikeina hetkinä? Vai etsimme ehkä niitä, jotka osaavat ratkaista tiimin ongelmia?

Sisäinen kasvu ei aina ole miellyttävä prosessi, joten voisi olla hyvä varoittaa heitä, jotka ehdottavat uusien näkökulmien nopeaa omaksumista työyhteisön haasteissa. He tulevat kohtaamaan vastustusta ja mahdollisesti pettymyksiä. Miten perustelisit epävarmuuden ja epävarmalle polulle lähtemisen heille, jotka arvostavat turvallisuutta enemmän?

Urakehitys ei välttämättä vaadi ihmiseltä sisäistä kypsyyttä, mutta tiimin kehittämisessä täytyy tasapainoilla moninaisuuden johtamisessa samalla säilyttäen oma uteliaisuus. Sisäinen kypsyys ilmenee konflikteissa ja oman keskeneräisyyden sietämisessä.

Viisi perustarvetta, joista William Glasser kirjoitti Valinnan teoriassaan sisäisen motivaation todellisina lähteinä voivat tarjota hyvän lähtökohdan työyhteisön ja tiimin kehittämiseen. Omien tarpeiden tunnistaminen on itsetuntemuksessa ja työhyvinvoinnin ylläpidossa tärkeää.

Työyhteisön jäsenten käyttäytymisen muuttuminen ja perustarpeiden tehokkaampi tyydyttyminen edellyttää rehellisen itsearvioinnin kautta tapahtuvaa ajattelun ja toiminnan kehittämistä. On olennaista keskittyä muutoksiin ajattelussa ja toiminnassa, koska tällöin voidaan tehokkaasti vaikuttaa myös työntekijöiden tunteisiin ja sitä kautta kokemuksiin perustarpeiden tyydyttymisestä.

Löytöretkeilijän mielen herkistyminen

Muutoksien havainnoiminen voi tehdä sinusta entistä tietoisemman kommunikaation sävyistä ja vivahteista. Tämä voi auttaa sinua navigoimaan ihmissuhteissa taitavammin, mutta myös aiheuttaa väärinymmärryksiä, jos tulkitset viestejä liian herkästi.

Toisaalta muutokset voivat saada sinut pohtimaan syvemmin omia tarpeitasi ja arvojasi ihmissuhteissa. Tämä voi johtaa henkilökohtaiseen kasvuun ja itsensä parempaan ymmärtämiseen. Tärkeää on oppia tunnistamaan ja ymmärtämään omia tarpeitaan, sekä kehittää keinoja ilmaista niitä eri tilanteissa.

Uteliaan mielen säilyttäminen on prosessi, jossa joskus voi käydä niin, että tulee ahneeksi kaikelle sille mitä matkallaan on saanut, eikä osaa riittävästi pysähtyä sisäistämään saamiaan löytöjä. Tarjoamme apuamme myös tähän. Aloitamme kesäkuussa liveklubin 4.6 klo 17–20.00 tiloissamme ”Löytöretki itseen”. Ensimmäisessä klubi tapaamisessa Bank of Happiness yksityispankkiiri Anja Kulovesi, kiireenkesytys konseptin luoja kertoo millaisiin löytöretkiin, tämä ajankäytön täysin mullistava konseptin luominen vei hänet. Varaa paikkasi ja lataa esite itsellesi.

Työnilon säilyttämiseen tarvitaan hallinnan ja kyvykkyyden kokemuksien lisäksi enemmän yhteyttä tarpeiden tasolla ja tämä tarkoittaa sekä merkityksellisyyden kokemuksien, että vapaamuotoisten kohtaamisten vaalimista. Työnilo on se tekijä, joka tekee matkastamme arvokkaan, se avaa silmämme matkan rosoille kauneudelle;  Jotka tulevat suorinta tietä, saapuvat tyhjin taskuin. Jotka ovat kolunneet kaikki polut, tulevat säihkyvin silmin, polvet ruvella, outoja hedelmiä hauraassa säkissään. Niin se ystäväni on, niin se on, että eksymättä et löydä perille.  Tommy Taberman