ASIAKASKOKEMUKSET

Työnohjaus ajoittui ajanjaksoon, jolloin työroolissani oli tapahtumassa iso muutos ja elämässä oli muutenkin haastavia tapahtumia. Oli helppo valita työnohjaaja, sillä vaikeiden kysymysten sijaan halusin kuulla lisää siitä mikä voisi auttaa monista asioista kuormittunutta mieltäni.   Pidin itseni kannalta erittäin sopivana keskustelevaa ja kannustavaa työtapaa. Pyysin myös itse välitehtäviä pohdittavaksi ja tein pohdintatyötä tapaamisten välillä. Tutustuin prosessin aikana useaan mielenkiintoiseen kirjaan ja metodiin, joiden avulla pystyin pohtimaan itsetuntemustani, persoonallisuuttani, stressin sietokykyä, työtapoja ja suhtautumistani näihin kaikkeen ja omaan kehittymiseeni. Suosittelen lämpimästi ihmiselle, joka haluaa kehittyä ja mennä elämässä tavalla tai toisella eteenpäin.

Palaute vuoden 2019 toteutetusta yksilötyönohjausprosessista.

Asiantuntija

Perustavan laatuinen oivallus oli se että ihmisellä on aina joku syy sille valinnalle minkä se tekee. Mun pitää vaan osata kuunnella sitä ihmistä. Yleensä se tavoittelee jotain, jonka se kokee itselleen tärkeäksi. Ihmiset ei ole arvaamattomia, silloinkin kun mä en sitä tajua. Tää on helpottanut työntekoa. Toinen tähän liittyvä näkökulma on se että niin kauan kun mä koitan ohjata sitä ihmistä siihen suuntaan minkä mä koen itselleni järkeväksi siitä ei tuu mitään. Silloin kun mä ymmärrän mitä toinen tavoittelee mä voin kertoa sille mitä vaihtoehtoja sillä on siihen pääsemiseksi. Se ei auta et mä kerron et se ei toimi. Varsinkin jos asiakkaat elää täysin toisessa kulttuurissa tai konteksissa. ” God for me” toiminnan taustalla on aina joku positiivien tavoite.

koulutuspalaute asiakastyön kehittymisestä koulutuksen aikana 2018

Johtava ohjaaja

Upeat Yrittäjät -valmennukset

Miten koit valmennuksen etenevän?
Valmennus eteni oikein mukavasti ja täsmällisesti verkon kautta.

Millaisia kasvuhaasteita tunnistit itsessäsi?
Puhuttiin kiireestä ja siitä, kun pitäisi karsia jotain pois, mutta kun kaikki on kivaa.

Miten valmentaja autoin sinua tutkimaan haasteitasi?
Pohdittiin ja avattiin yhdessä kiirettä ja omia intohimoja. Näiden keskustelujen kautta syntyi ajatuksia syksyn kuvioiden kirkastamista.

Mitä hyötyä tällaisesta valmennuksesta olisi yrittäjälle?Itsensä johtamiseen, erityisesti yksinyrittäjänä, tarvitaan aina ulkopuolista apua.

Millaisia kasvumahdollisuuksia jäisi tunnistamatta ilman tätä valmennusta?
Tarvitaan peiliä ja pallottelukumppania, muuten omat ajatukset vaan kiertävät samaa rataa.

Sanna Jylänki

Innostava rohkaisija, puhuja, kouluttaja, digittäjä, www.redesan.fi