Valituilla toimilla tulee olla suunta

Valituilla toimilla tulee olla suunta

Ole oman työsi asiantuntija

Avaimia parempiin ihmissuhteisiin

Uusia tarinoita

Yrityksessämme uskomme käytännönläheiseen ja kustannustehokkaaseen toimintaan. Meiltä asiakkaat saavat työkaluja toimintatapojensa muutokseen ja palveluita voi muokata vastaamaan paremmin asiakkaiden muuttuvia tarpeita. Haluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa rakentaa ja kehittää parempaa työelämää ja toimivampia ihmissuhteita. Me tarjoamme kokemuksemme ja tietomme käyttöösi – sinä valitset suunnan.

OhjausAvain on syntynyt pitkän pohdinnan ja kokemuksen tuloksena. Haluamme olla mukana tuomassa uutta suuntaa joustavalla ja vaikuttavalla tavalla. Yritys rakentuu osaamisemme ydinalueiden luomalle perustalle, joita myös jatkuvasti kehitämme. Meille tärkeää on tutkiva ote asiakkaiden tarpeita kohtaan, sillä kokemuksesta tiedämme ihmisten tekevän parhaita mahdollisia valintoja.

Upeat yrittäjät on uusin palvelumme ja nimensä mukaisesti se on suunnattu yrittäjille

PSYKOTERAPIA, OHJAUS- JA TUKIPALVELUT

Terapia ja ohjaus lisäävät asiakkaan psyykkistä hyvinvointia ja parantavat toimintakykyä. Terapiassa tavoitteena on asiakkaan elämässä toistuvien oireiden ja ongelmien poistuminen, lievittyminen tai uudenlaisen suhteen muodostuminen ongelmallisiksi koettuihin asioihin. Toisinaan jokaisen ihmisen elämässä tulee eteen vaiheita ja muutoskohtia, joissa ulkopuolinen näkökulma on tarpeen. Ohjaus auttaa näkemään asioita selkeämmin uudesta näkökulmasta ja tämän myötä kyky tehdä uudenlaisia tietoisia positiivisia valintoja lisääntyy.

Aikoja ohjaukseen voit varata suoraan täältä. Vapaat tutustumisajat kelan tukemaan psykoterapiaan löydät täältä

KOULUTUS JA VALMENNUSPALVELUT

Koulutus- ja valmennuspalvelumme lisäävät osallistujien ammatillista kehittymistä, positiivista itsearviointia sekä kehittävät yhteisöllisiä ja vuorovaikutusta lisääviä taitoja digitaalisuutta hyödyntäen. Kaikki palvelumme pohjautuvat pitkään käytännön kokemukseen tutkimuksellista otetta unohtamatta. Ne antavat osallistujille konkreettisia välineitä oman työn tueksi. Taitojen ja kykyjen kehittämisessä lähtökohtana on aina valmennukseen tai koulutukseen osallistuva ihminen.

YRITYSSPARRAUS

ESMIES JA AMMATILLISET IHMISUHTEET

TARVEKESKEISYYS ASIAKASTYÖSSÄ KOULUTUS

REALITEETTITERAPIAN KOULUTUKSET

TYÖNOHJAUS JA TYÖN KEHITTÄMINEN

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Se lisää työyhteisön jäsenten omasta työstä innostumista, vahvistaa vuorovaikutusta ja luottamusta erilaisten työyhteisöjen sisällä. Ohjaukseen osallistuneiden ammatti-identiteetti vahvistuu ja asiakasnäkökulma kirkastuu. Työnohjaus rakentaa osaltaan hyvää työkulttuuria, miellyttävää työilmapiiriä ja parantaa yrityksen tuottavuutta. Se selkeyttää työyhteisön ja työntekijän perustehtävää, lisää työn imua sekä tutkitusti vapauttaa voimavaroja tavoitteiden saavuttamiseksi. Työnohjausta voidaan toteuttaa yksilöllisesti, ryhmässä tai koko työyhteisölle. Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) jäseninä noudatamme työssämme heidän periaatteitaan.

Ohjausavain Oy
Neitsytpolku 8
00140 Helsinki
040 037 7467
jari@ohjausavain.fi

OTA YHTEYTTÄ

8 + 4 =

Tilaamalla uutiskirjeemme annat suostumuksen hekilötietojesi käsisttelyyn. Lue rekisteriseloste.